Nieuw autisme-boek punt van (h)erkenning voor broertjes, zusjes en mantelzorgers

‘Zusje van’ vertelt openhartig over het leven met een broer met autisme, dwalingen in de ggz en bijzondere reacties van mensen.

Voorburg, 24 januari 2022 – Schrijfster Graziëlla Guarguaglini heeft een boek geschreven over haar leven met een autistische broer. Het boek dat “Met z’n allen, en m’n zusje” heet, is vooral geschreven voor andere broers en zussen die opgroeien met iemand met autisme of een andere geestelijke of lichamelijke beperking. Het zal zeker ook een punt van herkenning zijn voor mantelzorgers. “Het viel mij op dat er door en voor ouders heel veel is geschreven, maar niet zo zeer voor de andere gezinsleden,” merkt Graziëlla enthousiast op.

Over het boek

In het boek lopen verschillende verhaallijnen soepel in elkaar over. Het is een uiteenzetting van (soms grappige) gesprekken met therapeuten, e-mails van specialisten, haar eigen broer, ouders en familieleden. En persoonlijke verhalen over dagelijkse gebeurtenissen, autisme-kwesties en dwalingen in de ggz. Ze laat ons zien hoe ze pas op latere leeftijd ontdekt dat ze een kindtrauma heeft opgelopen nadat haar broer op zeven jarige leeftijd uit huis werd geplaatst. Ook geeft ze een inkijkje hoe familieleden, begrijpelijk of niet, kunnen reageren op het gedrag van haar broer. Ze schetst een duidelijk beeld waarom autistische mensen anders op bepaalde zaken kunnen reageren. Zoals ze zelf zegt: “Hoeft dat helemaal geen probleem te zijn als je maar wel duidelijk de handleiding leest”. Op een soms grappige manier laat ze zien hoe haar eigen gedrag ook helemaal verkeerd kan uitpakken. Daarnaast schetst ze een beeld van hoe “autistisch” het er in de ggz aan toe kan gaan en hoe je als mantelzorger helemaal stuk kan lopen in een fantastische zorgstaat dat helemaal overgereguleerd is en last heeft van tunnelvisie.

Over de schrijfster

Graziëlla hoopt families in een eerder stadium te attenderen op het belang dat ook de andere kinderen in een gezin met autisme beter “gezien” worden. Zelf verwijt ze niemand iets. “De zaken gaan hoe ze gaan en ik heb geweldige ouders en een geweldige opvoeding gehad. Daarnaast is het logisch dat de aandacht gaat naar de persoon die dat het meest nodig heeft. Ik hoop alleen dat bij ouders eerder een belletje gaat rinkelen, juist als het brusje “zo lekker meekomt”. Dat is vaak een teken dat hij of zij zich perfect onzichtbaar heeft gemaakt om geen extra zorgen te veroorzaken bij ouders,” vult Graziëlla aan. “Ook in de ggz zie ik grote kansen. We hebben een geweldige verzorgingsstaat. Maar zodra de problemen van een cliënt complex worden, dan zien we het systeem wel haperen. En dat is zonde, want vaak is het budget er wel, maar loopt het op de uitvoering vast of spelen er te veel andere zaken. En ik ben zeker bereid om zelf ook een duit in het zakje te doen als mij dat gevraagd wordt. Roepen aan de zijlijn dat het allemaal beter kan, daar hebben we al genoeg mensen voor,” voegt Graziella enthousiast toe.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor vragen graag contact opnemen met Graziëlla via hallo@enmnzusje of via op +31 (0)6-24288024. “Met z’n allen, en m’n zusje” is o.a. te koop bij bol.com en bruna.nl en hopelijk binnenkort ook bij lokale winkeliers. Het boek wordt uitgegeven via Kemper Conseil Publishing.